messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุใช้เอกสารอะไรบ้างคะ (27 มีนาคม 2567) - เอกสารในการขอขึ้นทะเบียนมี ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3.หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
ตอบคำถามแล้ว 1 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: