messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางเดิมโดยวิธีปูลาดยางทับ บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ 4 สายทางเข้าบ้านหนองกุงปาว(รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.105-007 สายโคกหนองแวง-หนองกุงปาว) หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุงปาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านโดยใช้ระบบโซล่าเซลล์(ไฮบริด AC/DC) บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาฮี หมู่ที่ 3(สายทางนาฮี-บ้านกอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.105-006 สายทางนาม่วง-นาฮี หมู่ที่ 2 บ้านนาม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.105-008 สายทางโคกหนองแวง หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายูง หมู่ที่ 10 (สายทางนาฮังต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาม่วง หมู่ที่ 2 (สายทางซอยบ้านอาจารย์เพียรทอง คำวัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป(Preestress) พร้อมฝาปิด บ้านนายูง หมู่ที่ 1 (สายทางถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(งานการศึกษา) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 (สายทางบ้านนายเวียง หลักคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 (สายทางข้างวัดศิริมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ 4 (สายทางซอยวัดสระประทุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหนองแวง หมูที่ 9 (สายทางนาเอิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 9 (สายทางโคกหนองแวง-ชุมชนกุดเต่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 3 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลนายูง หมู่ที่ 1-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.105-010 สายหนองอึ่ง-ป่าไร่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองอึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.105-015 สาย นาฮี-บ้านกอก หมู่ที่ 3 บ้านนาฮี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.105-010 สายหนองอึ่ง-ป่าไร่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองอึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิม โดยวิธีลาดยางปูทับ บ้านหนองกุงปาว หมู่ 4 (สายทางเข้าหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำดอกไม้ หมู่ 7 (สายทางคำเสือโอ้ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5(สายทางนาตลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นายูง และเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนายูง ภาคเรียนที่ 1/2565(17 พ.ค. - 30 ก.ย.) รวม 92 วันทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 163
rss_feed จ้างก่อสร้างบ้อกคัลเวิร์ทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายูง หมู่ 1 (บริเวณนาหนองบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านนายูง สายทางถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed เหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลนายูง จำนวน 22 สายทาง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุงปาว หมู่ 4(หน้าบ้านนายวีรยุทธ คำฤาชัย-สี่แยกบ้านนางเพศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 สายทางบ้านนายรุนี วรรณกุล ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ 5 (บ้านอาจารย์ยอด-ห้วยโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 180
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมโดยวิธีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ บ้านนาฮี หมู่ที่ 8 สายทางนาฮี - คำดอกไม้ ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมในหมู่บ้านโดยวิธีลาดยางปูทับ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลนายูง อำเุภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 158
rss_feed จ้างเหมาเวทีตามโครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมภูไท องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ที่ 3 สายทางนาฮี - บ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ. 105 - 003 จากสาย บ้านโคกหนองแวง ถึงสาย บ้านคำค้อ บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลนายูง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 268
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 251
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมในหมู่บ้านโดยวิธี pavement in-place recycling บ้านนาม่วง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 260
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยวิธีลาดยางปูทับ บ้านนายูง หมู่ที่ 10 บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 272
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 244
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆระบบประปา บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 249
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทางนาม่วง-นาฮี หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 252
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายูง หมู่ที่ 1 สายทางลำห้วยโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 272
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ 4 สายทางหน้าบ้านนายสุรชาติ คำฤาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 299
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5 เส้นไปบ้านคุณนายอึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 288
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 สายทางข้างวัดศิริมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 282
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมโดยวิธีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ บ้านนาฮี หมู่ที่ 8 สายทางนาฮี - คำดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 297
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ ศาลาพักญาติเดิมและต่อเติมศาลานักญาติ บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 292
1 - 50 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2