องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 381
camera_alt ผลงานกิจกรรม
ประชุมพนักงานส่วนตำบลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจปฎิบัติงานในองค์กรต่อไป
มอบผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลนายูง (7 ภาพ)
ทีมคณะผู้บริหารนำโดย นายวุฒิชัย ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงแถลงนโยบายต่อสภาฯเพื่อดำเนินการตามนโยบายที่ได้ตั้งไว้ (5 ภาพ)
อบต.นายูงได้ดำเนินการเปิดประชุมสภาเป็นครั้งแรก โดยนางสาวศิริกัลยา กิจรักษา เป็นประธานเปิดประชุม (3 ภาพ)
อบต.นายูง ได้ดำเนินการจัดตั้งด่านเพื่อเป็นหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จุดหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล (7 ภาพ)
เดินรณรงค์โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลนายูงทั้ง 10 หมู่บ้าน (4 ภาพ)
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โครงการให้ความรู้โรคติดต่อและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคัมปีสกิน
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview332
ราคากลาง 2560 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview322
ราคากลาง 2560 โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงและเสียงตามสาย ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview327
ราคากลาง 2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 เส้นนาฮี-คำดอกไม้ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview332

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line

facebook-line

แนะนำผู้บริหาร
thumb_up
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
แบบสำรวจความพึงพอใจ