messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
image สื่อประชาสัมพันธ์
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
camera_alt ผลงานกิจกรรม
โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปี 2567
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2567
กิจกรรม รดน้ำดำหัวผู็สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการส่งเสริมภูมปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเกิดของลูกสัตว์ ประจำปี 2567
กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย บัณฑิตน้อย ประจำปี 2567
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไทย ประจำปี 2567
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินรายไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
จดหมายข่าวเชิญชวนเที่ยวงาน ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมภูไท ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
จดหมายข่าว - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงราชการ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up Facebook อบต.นายูง

Facebook อบต.นายูง