องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
27 มิถุนายน 2566
อด84402/194 ลว 27 มิถุนายน 2566 insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดย : admin เปิดอ่าน : 6
22 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
31 มกราคม 2566
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
31 มกราคม 2566
description แบบรายการ ภ.ด.ส.3 - ประจำปี 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 3
26 ธันวาคม 2565
photo โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสำรวจพื้นที่ภาคสนาม 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
28 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
23 พฤศจิกายน 2565
find_in_page ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายภาษี ประจำปี 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
17 พฤศจิกายน 2565
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
17 พฤศจิกายน 2565
photo ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
17 พฤศจิกายน 2565
photo ประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
17 พฤศจิกายน 2565
photo ประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย โดย : admin เปิดอ่าน : 10
31 ตุลาคม 2565
photo ประชาสัมพันธ์ ที่ดินไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้ง ที่รกร้างว่างเปล่า grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
5 ตุลาคม 2565
อด84402/361 ลว 5 ตุลาคม 2565 insert_drive_file รายงานผลการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
5 ตุลาคม 2565
อด 84402/360 ลว. 5 ตุลาคม 2565 insert_drive_file ขออนุมัติเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 50
5 ตุลาคม 2565
อด84402/364 ลว. 5ตุลาคม 2565 insert_drive_file รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
5 สิงหาคม 2565
find_in_page ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 59
5 สิงหาคม 2565
photo การขยายระยะเวลา ดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 42
22 มิถุนายน 2565
ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 insert_drive_file ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 54
1 พฤษภาคม 2565
ภ.ด.ส.5 photo เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 57
31 มกราคม 2565
photo ประกาศ - ภ.ด.ส.1 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 88
1 - 20 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3