องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
31 มกราคม 2565
photo ประกาศ - ภ.ด.ส.1 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 33
30 พฤศจิกายน 2564
photo ประกาศ - ภ.ด.ส.3 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 33
26 ตุลาคม 2564
photo หนังสือส่ง - ประชาสัมพันธ์สำรวจภาคสนาม 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 38
5 ตุลาคม 2564
อด 84402/306 ลว.5 ตุลาคม พ.ศ.2564 photo รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ระบบ E-LAAS | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 35
5 ตุลาคม 2564
อด 84402/304 ลว.5 ตุลาคม พ.ศ.2564 photo รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 28
5 ตุลาคม 2564
อด 84402/303 ลว.5 ตุลาคม พ.ศ.2564 photo รายงานผลการจัดเก็บรายได้ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 31
5 ตุลาคม 2564
photo รายงานเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 33
1 ตุลาคม 2564
photo คำสั่ง-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ออกเก็บภาษีนอกสถานที่ 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 34
1 ตุลาคม 2564
photo คำสั่ง - แต่งตั้งพนักงานสำรวจ-ประเมิน-เก็บภาษี65 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 40
1 ตุลาคม 2564
photo คำสั่ง - สิ่งปลูกสร้าง 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 36
1 ตุลาคม 2564
photo คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน พรบ.ฯ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 34
11 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file บันทึกข้อความ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 1852
29 เมษายน 2564
photo การชำระภาษี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 89
29 เมษายน 2564
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 96
2 กุมภาพันธ์ 2564
insert_drive_file ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 79
31 มกราคม 2564
description ประกาศ ภ.ด.ส.1 - 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 33
25 มกราคม 2564
insert_drive_file คำสั่ง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผุ้รับเงินภาาีนอกสถานที่ 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 71
3 ธันวาคม 2563
insert_drive_file โครงการประชาสัมพันธืพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 75
30 พฤศจิกายน 2563
description ประกาศ ภ.ด.ส.3 / 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 71
1 ตุลาคม 2563
insert_drive_file คำสั่ง - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินฯ ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 76
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2