องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
5 สิงหาคม 2565
find_in_page ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
5 สิงหาคม 2565
photo การขยายระยะเวลา ดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
22 มิถุนายน 2565
ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 insert_drive_file ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
1 พฤษภาคม 2565
ภ.ด.ส.5 photo เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
31 มกราคม 2565
photo ประกาศ - ภ.ด.ส.1 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 68
30 พฤศจิกายน 2564
photo ประกาศ - ภ.ด.ส.3 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 74
26 ตุลาคม 2564
photo หนังสือส่ง - ประชาสัมพันธ์สำรวจภาคสนาม 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 73
5 ตุลาคม 2564
อด 84402/306 ลว.5 ตุลาคม พ.ศ.2564 photo รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ระบบ E-LAAS | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 79
5 ตุลาคม 2564
อด 84402/304 ลว.5 ตุลาคม พ.ศ.2564 photo รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 62
5 ตุลาคม 2564
อด 84402/303 ลว.5 ตุลาคม พ.ศ.2564 photo รายงานผลการจัดเก็บรายได้ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 71
5 ตุลาคม 2564
photo รายงานเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 104
1 ตุลาคม 2564
photo คำสั่ง-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ออกเก็บภาษีนอกสถานที่ 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 78
1 ตุลาคม 2564
photo คำสั่ง - แต่งตั้งพนักงานสำรวจ-ประเมิน-เก็บภาษี65 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 78
1 ตุลาคม 2564
photo คำสั่ง - สิ่งปลูกสร้าง 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 90
1 ตุลาคม 2564
photo คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน พรบ.ฯ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 73
11 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file บันทึกข้อความ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 2615
29 เมษายน 2564
photo การชำระภาษี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 130
29 เมษายน 2564
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 136
2 กุมภาพันธ์ 2564
insert_drive_file ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 117
31 มกราคม 2564
description ประกาศ ภ.ด.ส.1 - 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 69
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2