messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
31 มกราคม 2567
find_in_page ประกาศ - ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : adminเปิดอ่าน : 19
31 มกราคม 2567
find_in_page แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ภ.ด.ส.3 - 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : adminเปิดอ่าน : 23
9 มกราคม 2567
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาาีป้าย ปี 2567 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาาีป้าย ปี 2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 58
13 พฤศจิกายน 2566
อด 84402/415 บันทึกข้อความ - ขออนุมัติขยายกำหนดเวลดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 100
13 พฤศจิกายน 2566
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ประกาศ - การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 46
4 ตุลาคม 2566
อด 84402/341 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 75
3 สิงหาคม 2566
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ จัดเก็บภาษีถึงบ้าน 2566 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 24
27 มิถุนายน 2566
อด84402/194 ลว 27 มิถุนายน 2566 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 47
15 พฤษภาคม 2566
บันทึกข้อความ - ขออนุมัติจัดทำป้ายโครงการ ฯ 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 44
2 พฤษภาคม 2566
อด 84402/127 โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ จัดเก็บภาษีถึงบ้าน 2566 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 21
31 มีนาคม 2566
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ประกาศ - ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) - ประจำปี 2566 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 18
31 มีนาคม 2566
บัญชี - ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) - ประจำปี 2566 โดย : adminเปิดอ่าน : 10
22 มีนาคม 2566
ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 39
31 มกราคม 2566
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 48
31 มกราคม 2566
แบบรายการ ภ.ด.ส.3 - ประจำปี 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 33
26 ธันวาคม 2565
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสำรวจพื้นที่ภาคสนาม 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 48
28 พฤศจิกายน 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 34
23 พฤศจิกายน 2565
find_in_page ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายภาษี ประจำปี 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 67
17 พฤศจิกายน 2565
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 70
17 พฤศจิกายน 2565
ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน poll โดย : adminเปิดอ่าน : 42
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4