องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
folder งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
11 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file บันทึกข้อความ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 35
29 เมษายน 2564
photo การชำระภาษี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 31
29 เมษายน 2564
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 33
2 กุมภาพันธ์ 2564
insert_drive_file ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
25 มกราคม 2564
insert_drive_file คำสั่ง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผุ้รับเงินภาาีนอกสถานที่ 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
3 ธันวาคม 2563
insert_drive_file โครงการประชาสัมพันธืพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 18
30 พฤศจิกายน 2563
description ประกาศ ภ.ด.ส.3 / 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
1 ตุลาคม 2563
insert_drive_file คำสั่ง - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินฯ ประจำปี 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
28 สิงหาคม 2563
insert_drive_file ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2563 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 18
27 พฤษภาคม 2563
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.1) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
27 พฤษภาคม 2563
photo ประกาศ ภ.ด.ส.1 / 2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 42
19 พฤษภาคม 2563
insert_drive_file โครงการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 144
30 มีนาคม 2563
description ประกาศ ภ.ด.ส.3 / 2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 32
26 มีนาคม 2563
insert_drive_file ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2563 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
26 มีนาคม 2563
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินนและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
26 มีนาคม 2563
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
1 ตุลาคม 2562
photo ประชาสัมพันธ์และแจ้งกำหนดการออกสำรวจภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 31
30 มิถุนายน 2562
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 191
30 มกราคม 2562
insert_drive_file โครงการประชาสัมพันธืพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 31
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 108