องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาส 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาส 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาส 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาส 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายเงิน ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1