messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาส 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาส 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาส 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาส 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
รายงานการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
รายงานการใช้จ่ายเงิน ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1