messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 180
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed ซื้อวัสดุทางการรแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 162
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ 5 (บ้านอาจารย์ยอด-ห้วยโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุงปาว หมู่ 4(หน้าบ้านนายวีรยุทธ คำฤาชัย-สี่แยกบ้านนางเพศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 163
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 สายทางบ้านนายรุนี วรรณกุล ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 193
rss_feed จ้างเหมาจดทะเบียนโดเมนเนมเพื่อจัดทำเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 180
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 6550 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed จ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed จ้างเหมาในการตกแต่งและจัดสถานที่ตามโครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมภูไท องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed จ้างเหมาเวทีตามโครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมภูไท องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 162
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างและภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 178
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมภูไท องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 189
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ที่ 3 สายทางนาฮี - บ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ผค 3909 อุดรธานี (รถกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 189
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 180
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 189
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายทางนาหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 216
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ ตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 212
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 227
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 200
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาภายในโรงเรียนพื้นที่ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 199
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 208
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 211
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 207
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 178
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 190
rss_feed จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟวันนับคะแนนแบบเหมาจ่ายตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 245
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 224
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 228
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ. 105 - 003 จากสาย บ้านโคกหนองแวง ถึงสาย บ้านคำค้อ บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลนายูง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 233
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 225
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 243
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายภายในชุมชนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 224
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 240
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการโฮมฮักกลับบ้านปลอดภัยเพื่อต้านภัยควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกอีซูซุ ทะเบียน 38-6809 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 245
rss_feed จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 244
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 245
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะแบบยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 272
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 233
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 234
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 236
201 - 250 (ทั้งหมด 431 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9