messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงาน, โต๊ะพับอเนกประสงค์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อลำโพง(สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2566(ระหว่างวันที่ 1-29 ธันวาคม 2566) รวม 19 วันทำการ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นายูง และนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนายูง จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2566(1-28 ธันวาคม 2566) รวม 18 วันทำการ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นายูง และนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนายูง 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อชุดกีฬา(เสื้อ+กางเกง) ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเผยแพร่การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 35 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2566(1-30 พฤศจิกายน 2566) รวม 22 วันทำการ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นายูง และนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนายูง 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สี่วัย ใส่ใจสุขภาพ และต่อต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สี่วัย ใส่ใจสุขภาพ และต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว - ดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว - ดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1/2566(1-10 ตุลาคม 2566) จำนวน 7 วันทำการ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนายูง 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างซ่อมแซมประตู(ห้องบริหารและห้องเก็บพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ จำนวน 29 ขวด) งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานการศึกษา สำนักปลัด) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1/2566(1-10 ตุลาคม 2566) รวม 7 วันทำการ และอาหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 1/2566(11-31 ตุลาคม 2566) รวม 21 วัน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นายูง และนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนายูง 4 แห่ง รวม 262 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อชุดโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2,400 วัตต์ แบบติดเสาการไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างซ่อมรถยนตฺ์ส่วนกลาง ทะเบียน บร 6550 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1/2566(1-30 กันยายน 2566) รวม 21 วันทำการ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง และนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนายูง รวมจำนวน 260 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(ล้อวัดระยะทาง จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1/2566(1-30 กันยายน 2566) รวม 21 วันทำการ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง และนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนายูง รวมจำนวน 260 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายูง หมู่ที่ 1 (สายทางข้างบ้านนายคำสิงห์ วรรณกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายูง หมู่ที่ 1 (สายทางข้างบ้าน ผรส.นิรันดร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ซับเมิร์สสูบน้ำ) ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 ตัวพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการขยะระดับครัวเรือน ปลอดภัย ห่างไกลโรค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 (สายทางนาหนองกว้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5 (สายทางนาโจด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5 (สายทางบ้านหมอไสว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) ทะเบียน 83-6809 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ 4 (สายทางข้างหอถังประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาฮี หมู่ที่ 8 (สายทางนาหนองขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 9 (สายทางชุมชนบ้านลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายูง หมู่ที่ 10 (สายทางนาหนองซวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาฮี หมู่ที่ 8 (สายทางซอยวัดศิริปัญญาเมตตาธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาฮี หมู่ที่ 8 (สายทางนาตาลซาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาม่วง หมู่ที่ 2 (สายทางฝายน้ำล้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาฮี หมู่ที่ 3 (สายทางซอยลงทุ่งนาฮี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
51 - 100 (ทั้งหมด 439 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9