messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต อด.ถ. 105 - 006 (บ้านนาม่วง - นาฮี) หมู่ที่ 2 บ้านนาม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 346
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต อด.ถ. 105 - 005 (สายทางหนองอึ่ง - หนองท่ม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองอึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 334
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอส.ที ชนิดกล่อง ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 341
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอส.ที. ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 341
rss_feed ซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ปั๊มสเมิร์สซิเบิล)(ปั้มน้ำบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 337
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 6550 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 373
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 354
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 344
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 177
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 329
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 324
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 9 สายทางนาเอิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาฮี หมู่ที่ 8 สายทางนาหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 178
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 9 สายทางนาเอิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 339
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาฮี หมู่ที่ 8 สายทางนาหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 331
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ 7 สายทางข้างลานมัน - วัดจ่อมจ่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 163
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาฮี หมู่ที่ 8 สายทางนาตาลซาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ 7 สายทางข้างลานมัน - วัดจ่อมจ่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 316
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาฮี หมู่ที่ 8 สายทางนาตาลซาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 325
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ 7 สายทางข้างลานมัน - วัดจ่อมจ่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาฮี หมู่ที่ 8 สายทางนาตาลซาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 สายทางนาหนองกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 182
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พิ้นที่การเกษตร บ้านนายูง หมู่ที่ 10 สายทางหลัง นพค.21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 180
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5 สายทางนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 (ต่อเนื่อง) ขั้นตอน การสำรวจภาคสนามและการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.เหลี่ยม (box culvert) บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ 4 เส้นเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคสล.เดิมโดยวิธีลาดยางปูทับ บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 9 บริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้าน (ส่่วนที่เหลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคสล.เดิมโดยวิธีลาดยางปูทับ บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 9 บริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้าน (ส่่วนที่เหลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 163
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/เปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายูง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาม่วง หมู่ที่ 2 สายทางกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 172
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มเติมท่อระบายน้ำคสล.เหลี่ยม(box culvert) บ้านนาฮี หมู่ที่ 3 บริเวณลำห้วยฮี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ 7 สายทางคำเสือโอ้ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed จ้างเหมาออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 172
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อคอนกรีตแบบหล่อเหล็กทรงเหลี่ยม (เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed จ้างเหมาจดทะเบียนโดเมนเนมเพื่อจัดทำเว็ปไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
401 - 439 (ทั้งหมด 439 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9