messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 326
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมโดยวิธีลาดย่างปูทับ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 2 สายทางนาม่วง - นาฮี (ช่วงกลางหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 345
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 322
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมโดยวิธีก่อสร้างถนนคสล.ทับ บ้านนาฮี หมู่ที่ 8 สายทางนาฮี - คำดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 329
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็กพร้อมปรับปรุงซ่อมแซม ขยายเขตท่อเมนส่งน้ำและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 322
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการอบรม การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และเห็ดโคนน้อยในตะกร้า ของโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 362
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านนายูง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 308
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการอบรม การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และเห็ดโคนน้อยในตะกร้า ของโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 343
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านนายูง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 304
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 315
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 315
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านนายูง หมู่ที่ 10 สายทางหน้า รพ.สต.นายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 321
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย หญิง องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 315
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนน สายทางคำดอกไม้ - ป่าหวาย บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ 7 (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคำดอกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 300
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับดพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 318
rss_feed ซื้อน้ำยาพ่นยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 296
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการดำเนินกิจกรรมศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน (จัดหายาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 316
rss_feed ซื้อน้ำยาพ่นยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 302
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 326
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 319
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 346
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 328
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 318
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 311
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 323
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 349
rss_feed จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 คู่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 342
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายภายในชุมชนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 330
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 324
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 339
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 324
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายภายในชุมชนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 323
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ 4 สายทางไปหมอกมิวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 343
rss_feed จ้างโครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 325
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเกิดของลูกสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 344
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 296
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายูง หมู่ที่ 10 สายทางนาหนองสวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 346
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5 สายทางบ้านอาจารย์ยอด - ห้วยโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 323
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาม่วง หมู่ที่ 2 สายทางชู้ทางใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 339
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 331
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 348
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาม่วง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 352
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต อด.ถ. 105 - 006 (บ้านนาม่วง - นาฮี) หมู่ที่ 2 บ้านนาม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 344
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต อด.ถ. 105 - 005 (สายทางหนองอึ่ง - หนองท่ม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองอึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 331
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอส.ที ชนิดกล่อง ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 339
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอส.ที. ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 337
rss_feed ซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ปั๊มสเมิร์สซิเบิล)(ปั้มน้ำบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 334
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 6550 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 369
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 351
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 342
351 - 400 (ทั้งหมด 431 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9