messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกอีซูซุ ทะเบียน 38-6809 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 248
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะแบบยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 276
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 236
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 238
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 233
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 241
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 237
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการจัดตั้งสถานที่กักัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 226
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 235
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการโฮมฮักกลับบ้านปลอดภัยควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 249
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยวิธีลาดยางปูทับ บ้านนายูง หมู่ที่ 10 บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 335
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมในหมู่บ้านโดยวิธี pavement in-place recycling บ้านนาม่วง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 257
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 252
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 254
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 236
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 254
rss_feed ซื้อวัสดุในการกักตัวโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 255
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 245
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ขยายระบบเสียงตามสาย บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 257
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 บริเวรหน้าแม่บ้านเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ขยายระบบเสียงตามสาย บ้านนายูง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆระบบประปา บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 255
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทางนาม่วง-นาฮี หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 248
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ 7 สายทางคำเสือโอ้ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 239
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยวิธีก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทับ บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าบ้านนายทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 252
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและสร้างโอกาสให้ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 278
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ 4 สายทางหน้าบ้านนายสุรชาติ คำฤาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 286
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการควบคุมโรคติดต่อและการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด โรคใหม่ อุบัติซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5 เส้นไปบ้านคุณนายอึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายูง หมู่ที่ 10 สายทางข้างบ้านนายเจริญ คลาฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 260
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอกุงปาว หมู่ที่ 4 สายทางสามแยกไปหมอกมิวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 263
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 สายทางข้างวัดศิริมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 268
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมโดยวิธีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ บ้านนาฮี หมู่ที่ 8 สายทางนาฮี - คำดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 252
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ ศาลาพักญาติเดิมและต่อเติมศาลานักญาติ บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาฮี หมู่ที่ 3 สายทางนาฮี - บ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 308
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนงอึ่ง หมู่ที่ 6 สายทางนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 328
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 292
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 279
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเกิดของลูกสัตว์ ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 288
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 285
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 276
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเกิดของลูกสัตว์ ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 282
rss_feed ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 320
251 - 300 (ทั้งหมด 439 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9