messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬาตามโครงการกีฬาประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.105-010 สายหนองอึ่ง-ป่าไร่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองอึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ(โพเดียม 2 ตัว, โต๊ะพับสแตนเลส 3 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก 1 หลัง (งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดดับเพลิง) 2 ชุด และวัสดุถังดับเพลิง(ถังดับเพลิง) 4 ถัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ(ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.105-015 สาย นาฮี-บ้านกอก หมู่ที่ 3 บ้านนาฮี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สีวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที รสจืด ชนิดกล่อง ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 11-31 ตุลาคม 2565 รวม 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1/2565 (เปิดเทอม) ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2565 รวม 8 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเกิดของลูกสัตว์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโคกหนองแวง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานกองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จ้างเหมาบริการ เช็ค ล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อกั๊กสะท้อนแสง) จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานการศึกษา ศพด.(ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ศพด.อบต.นายูง(พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู ระบบ Inverter พร้อมทำการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง(งานการศึกษา ศพด.อบต.นายูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV) สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 120
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีลาดยางปูทับ บ้านนาฮี หมู่ 8 (บริเวณหน้าบ้านนายนิพนธ์ จันทาสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิม โดยวิธีลาดยางปูทับ บ้านหนองกุงปาว หมู่ 4 (สายทางเข้าหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(งานการศึกษา ศพด.อบต.นายูง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำดอกไม้ หมู่ 7 (สายทางคำเสือโอ้ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองคลัง จำนวน 16 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5(สายทางนาตลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 (สายทางบ้านนายสาย สอนสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 (สายทางข้างวัดศิริมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 187
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 (สายทางนางาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed ซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำและตัวโม่งยุงลาย ชนิดฟิล์มโมเลกุลเดี่ยว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) ของกองช่าง จำนวน 16 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed จ้างก่อสร้างบ้อกคัลเวิร์ทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายูง หมู่ 1 (บริเวณนาหนองบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
151 - 200 (ทั้งหมด 439 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9