messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาฮี หมู่ที่ 3(สายทางนาฮี-บ้านกอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1 2566 (1-30 มิถุนายน 2566) จำนวน 21 วันทำการ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นายูง และนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ จัดเก็บภาษีถึงบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศีรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ของสมนาคุณตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของสมนาคุณ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง (เปิดเทอม) ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566 รวม 11 วันทำการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นายูง 1 แห่ง และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนายูง 4 แห่ง(ภาคเรียนที่ 1 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายูง หมู่ที่ 10 (สายทางนาฮังต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาม่วง หมู่ที่ 2 (สายทางซอยบ้านอาจารย์เพียรทอง คำวัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นายูง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป(Preestress) พร้อมฝาปิด บ้านนายูง หมู่ที่ 1 (สายทางถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 (สายทางบ้านนายเวียง หลักคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ 4 (สายทางซอยวัดสระประทุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 (สายทางข้างวัดศิริมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(งานการศึกษา) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) ทะเบียน 83-6809 อด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมคูลำห้วยฮี บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (งานตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหนองแวง หมูที่ 9 (สายทางนาเอิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 9 (สายทางโคกหนองแวง-ชุมชนกุดเต่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ซับเมิร์สสูบน้ำ) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 2/2565(ช่วงปิดเทอม) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 - 15 พฤษภาคม 2566 สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. อบต.นายูง และนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนายูง 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลนายูง หมู่ที่ 1-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 3 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2565 (1-28 กุมภาพันธ์ 2566) สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นายูง และนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนายูง จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างเหมาจดทะเบียนโดเมนเนม บริการต่ออายุ บริการเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อเครื่องปั้มลมพร้อมอุปกรณ์(กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2565(1-31 มกราคม 2566 รวม 21 วันทำการ) สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.อบต.นายูง และนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก(กองคลัง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพง 1 ตัว(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬาตามโครงการกีฬาประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.105-010 สายหนองอึ่ง-ป่าไร่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองอึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ(โพเดียม 2 ตัว, โต๊ะพับสแตนเลส 3 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก 1 หลัง (งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดดับเพลิง) 2 ชุด และวัสดุถังดับเพลิง(ถังดับเพลิง) 4 ถัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
101 - 150 (ทั้งหมด 431 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9